Informatie

Wat zijn liposomen?

Liposomen

Liposomen zijn microscopisch kleine en holle vetbolletjes. Dr. Baumann gebruikt meervoudige liposomen. Deze bolletjes verschillen van grootte en zijn in elkaar vervlochten. Deze liposomen hebben een huidherstellende werking en een transportfunctie. Ze sluizen stoffen zoals vocht, vitamine E, A en provitamine B5 dieper de huid in. Dit geeft meer resultaat. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer je je huid 2 maal per dag behandelt met meervoudige liposomen, het vochtgehalte van je huid binnen 7 dagen bijna met 100% toeneemt.

Door liposomen ‘s ochtends en ‘s avonds na het reinigen op te brengen, merk je dat je huid op een juiste manier gevoed wordt en zachter aanvoelt.


  

Dr. Baumann

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.salonsomethingdifferent.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.


Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Salon Something Different streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Salon Something Different niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Salon Something Different aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Salon Something Different en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Salon Something Different garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Salon Something Different te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.
Salon Something Different heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Salon Something Different aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Salon Something Different zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Salon Something Different daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.